Home Business TV는 역시 코리아 브랜드…美컨슈머리포트 4K TV 추천 `석권` – 매일경제

TV는 역시 코리아 브랜드…美컨슈머리포트 4K TV 추천 `석권` – 매일경제

0
0

news image
LG ‘ ‘ QLED ”
LG TV QLED TV ‘(CR)’ ‘4K TV’ .
19 250 TV , , LG 55 TV( LG OLED55CP9PUA) ‘ TV(Best TV Overall)’ .
(HDR· ) TV .
“LG 55 TV , ” “(AI) ” ” .
TV 65 (XBR-65A9F) LG .
‘TV TV(Best TVs That Aren’t OLEDs)’ 65 QLED TV(QN65Q90R·QN65Q80R) .
” HDR , …
Read More